Employee Advocacy; Don`t let lack of security and compliance kill your Employee Advocacy program!

It’s not faithin technology.It’s faithin people. (2).png

In the current turmoil of the "random" data ethics of Facebook - and showing how the platform easily can be - and are  - misused by ill-intended and dubious partys, it must call for IT security officers to re-examine the use of employees using social logins and social connects in work related tools and softwares.

As CMO at RSA Security Holly Rollo`s reveils on the state of Martech security in 2018;

Marketing is on the front lines of risk when it comes to cyberattacks. 75% of IT leaders surveyed believe vulnerabilities from marketing infrastructure will be the source of a breach. Deeper regulations like GDPR have organizations focusing on the digital front door where personal data enters and flows. 

Is your brand value as important and business critical as any other IT infrastructure ?

Off course it is! And no one would even consider allowing employees to use their facebook account to log in to software, network resources or services holding business critical data residing in the company....so why allow it with the company`s brand value ?

Most IT security officers and legal departments are well aware the importance of not allowing the use of social logins and social connects in tools, softwares and SaaS products which their employees use - and this off course also goes for the companys employee advocacy platform.

But apparently many Employee Advocacy admins are not aware of this, or the IT dept. simply haven`t been involved in the implementation as far as I have experienced when introducing our employee advocacy platform Sociuu to prospect customers.

When we built our platform it was imperative that security and compliance was mandatory - both in relations to GDPR and IT security in general. But just as important it was vital that the platform was safe and secure to use both by employees and the company.

Therefore social logins and social connects was discarded right from the start, as it simply represents a wealth of security and compliance issues ;

Responsibility of the employees private social media accounts via the use of them in the EA platfom, and thereby the data exchanged, falls on the company.

The company`s password policies is instantly compromised, as it cannot be enforced on employees private social media accounts. (Btw. Oauth which is the protocol on which social logins rely to authenticate the user is NOT a security measure)

GDPR compliance is mandatory as it is employees private social media accounts used for both social login and social connect - so consent compliance etc. needs to be regarded as if it was data handled & stored from ie. customers or other public sources.

For every employee accessing the EA platform with social login, there is a potential breach of the companies security perimeters. People are in general very careless with their usernames/passwords on their private social media accounts, as numerous research shows.

In case the tool/platform is compromised potentially all employees private social media accounts are made vulnerable and possibly accessable - again responsibility will fall on the company.

There are many more risks and potential breaches in allowing employees using social logins and social connects - and besides protecting the company`s perimeters by not allowing it, it is just as paramount to secure your employees and make sure that they can use the tools, softwares and SaaS products securely and confidently - as it should be in the workplace.

So - in order not to put your hard work and your efforts made with employee advocacy at stake, make sure to involve and consult legal and your IT security prior choosing a platform. And if you are unintentionally using a platform with options to use social logins/connect, investigate whether it can be switched off, and consult your legal/IT security on what to do with the accumulated data from your employees.

Employee Advocacy is at a stage where many companies are adopting it for obvious reasons, and it would be a pity if security and compliance should stand in the way - which it does`nt have to do;-)

Employee Advocacy; Toget kører - er i med ?

It’s not faithin technology.It’s faithin people..jpg

"Early days" for employee advocacy er overstået - og de virksomheder som er gået igang etablerer sig et et stort forspring på mange områder.

De dage hvor followers på company pagen og fine statistikker på "vanity metrics"; views, likes og emojis var nok til at drive en tilstedeværelse på sociale medier er slut. Og -  det nytter ikke noget at optimere med endnu vildere (og dyrere) indhold. Resultatet er det samme; meget lavt engagement og intet organisk reach.

EA outperformer "corporate" kanaler

Da vi gik i markedet med vores employee advocacy platform var tilgangen at det var et værdifuldt supplement til distribution af virksomhedens indsatser på sociale medier - og ikke mindst en positiv og motiverende involvering af medarbejderne.

Her 1,5 år efter er det ikke længere et supplement - men klart den kanal der performer bedst for vores kunder - og tilmed langt bedre en de "corporate" kanaler.

Vi får nu flere henvendelser fra virksomheder der kan se at deres konkurrenter har overhalet dem på engagement på fx. LinkedIn - og at det er gået stærkt! Og - vi kan se at det er en direkte afledt effekt af at deres konkurrenter netop er i fuld gang med employee advocacy.

Ændringer i algoritmer for organisk indhold fra både LinkedIn og Facebook har helt klart også haft indflydelse på dette - men overvejende har effekten være affødt af at kvaliteten i det at medarbejderne "står bag" virksomhedens brand, er utrolig værdifuld.

Målgrupperne vil tale med mennesker - ikke med logoer.

Troværdighed og autencitet 

2 nøgleord for employee advocacy. Medarbejderen har simpelthen højere troværdighed end brandet - og autenciteten i at indhold bliver delt af medarbejderen frem for virksomheden, er langt større.

Kvaliteten i den enkelte medarbejders netværk er ligeledes af en helt anden karakter end mere eller mindre anonyme followers af en company page.

Det er i medarbejdernes netværk at der er størst kvantitativ og kvalitativ vækst, det er der at jeres eksisterende og nye kunder, samarbejdspartnere og talenter er - og det er der at de henvender sig hvis de vil vide mere om jeres virksomhed - ikke på jeres company page/s.

Employee Advocacy starter med "at huske hvad jeres virksomhed står for"..

Og - at det ikke kun er marketing og kommunikation der ved det - men at det er alle medarbejdere der er positivt involveret og ikke mindst er enige i jeres historie!

I skal omkring 3 dimensioner for at kommer dertil;

Forståelse af brand strategien

At medarbejderne forstår hvem jeres målgrupper er, hvordan jeres brand er positioneret ift. konkurrenterne og hvad der gør jeres brand unikt og værdifuldt udfra kundens/målgruppernes perspektiv.

Det personlige og emotionelle commitment

At medarbejderne rent faktisk gerne vil deltage i at dele jeres "historie" - og involvere deres netværk i den - og kan stå inde for det med deres personlige brand.

"Dag-til-dag" involvering

At medarbejderne får/har indsigt i hvordan omverdenen opfatter virksomhedens brand, og kontinuerligt bliver involveret og motiveret til at influere uanset hvor de er i organisationen.

Indhold+Relevans=Engagement

Employee Advocacy er ikke en "pølsemaskine" hvor alle deler alt.

Hvis man vil skabe kvalitativt engagement fra dels medarbejderne og virksomhedens målgrupper så skal man arbejde udfra formlen;

Indhold+Relevans=Engagement

Med andre ord skal indholdet have høj relevans for de medarbejdere man gerne vil involvere - og implicit de netværk som de har -  for at skabe højt engagement og interesse fra målgrupperne.

Eksempelvis vil indhold der promoverer virksomhedens graduate program med fordel kunne distribueres via eksisterende graduates, eller hvis det var en produktlancering ville kundevendte medarbejdere være ideelle at involvere.

Thought leaders, interne "influencers" og C-level

Ovennævnte 3 grupper burde være "født" til employee advocacy - men først og fremmest skal det være viljen og lysten der driver værket frem for alt.

Ikke alle C-levels kan/skal/vil være "drivere" på sociale medier - og er det tilfældet i jeres organisation er det langt bedre at de er deltagere på lige vilkår med kollegerne. Der er rigeligt af eksempler på forcerede og "glittede" C-level tilstedeværelser på SoMe, som man helst ville have været foruden.

Det samme gør sig gældende for eksperterne, jeres Thought Leaders og interne influencers - igen er det lysten der skal drive værket. Hvis den er tilstede, er dette område en guldgrube af indhold og viden og ydermere står det højt på listen over indhold som kollegerne meget gerne vil involvere sig i og dele med deres netværk.

Kom igang - og lad være med at overtænke det!

Er i ikke igang med EA - og vil i gerne - så se på det således;

Jeres medarbejdere er allerede igang. Gå på jeres LinkedIn company page og kig lige under jeres firmanavn...tallet indikerer hvor mange af jeres medarbejdere der har jeres brand på deres profil.

Med andre ord - hver gang de deler noget, skriver noget, lægger indhold op - så er jeres brand med!

Nogle vil frygte ovenstående;-) - andre vil se det som en kæmpe mulighed.

Som en deltager til et speak jeg afholdte sagde; "Vil det sige at vi har 2000 krudttønder "derude" der brander os på hver deres måde !?" Det var sagt med et glimt i øjet - men der er jo ingen grund til ikke at involvere sig som virksomhed og samle indsatsen med employee advocacy.

Employee Advocacy er inkluderende - ikke ekskluderende!

Få alle medarbejdere med - eller giv dem i det mindste tilbuddet.

Mere eller mindre velmenende konsulenter prædiker at det enten kun skal være en specielt udvalgt skare, eller at et designeret eksklusivt ambassadørkorps er det der skal til...Det første er helt skævt - det sidste er meget fint - men det må bare ikke udelukke resten af kollegerne. 

At kun inkludere udvalgte medarbejdere svarer lidt til kun at sætte halvdelen af jeres logo på jeres næste stykke indhold - og det at jeres brand bliver synonymt med en begrænset skare af medarbejdere har ikke noget med employee advocacy at gøre - tværtimod kan det virke designet og u-autentisk.

3 gode eksempler

I den forgangne måned var 3 af vores fantastiske kunder forbi og fortælle om deres bevæggrunde og erfaringer med employee advocacy - og hver for sig er de super gode historier på hvordan man kontinuerligt arbejder med at involvere medarbejderne i brandingen af deres respektive virksomheder - men samtidigt også et spændende indblik i visionære og inkluderende arbejdspladser;

Rambøll

Martin Zoffmann; "Lad os starte en fest!" Med et glimt i øjet, fortæller Martin at ambitionen med employee advocacy var "at starte en fest";-). Vel at mærke at Rambølls målgrupper skulle kunne mærke at det er spændende, sjovt, interessant og relevant at læse indhold fra Rambøll på SoMe. 

Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith

Grith Okholm Skaarup; ”Der er betydelig mere autenticitet, troværdighed og nærvær bag de historier, når de kommer fra medarbejderne og ikke fra en HR- eller kommunikationsafdeling – og samtidig er det de historier, som medarbejderne primært vælger deres job ud fra, da langt de fleste baserer deres jobvalg på, hvad deres netværk fortæller dem. Det samme er tilfældet, når kunder vælger en til eller fra.” 

Sampension

Søren P. Espersen; "Det stiller nye krav til kommunikationsformen at anvende employee advocacy som kanal"; var også en erfaring som Søren delte med deltagerne. "Det må på den ene side ikke blive for corporate - men heller ikke for fladt"

Vil i med på toget ?

Hvis i kan samle jeres stakeholders kommer vi gerne til jer og fortæller hvordan i kan komme igang - book en gratis workshop lige HER;-)

 

Employee Advocacy; Når medarbejderne "un-brander" virksomheden.

unbrand.png

Mange virksomheder er begyndt at se fordelene i  - og kravet til - at gøre deres branding mere meningsfyldt, mere menneskelig og mere un-branded.

Vi ser bl.a. flere CEO`s der i mere eller mindre heldigt designede videoer står frem foran brandet - og ligeså medarbejdere der på egen hånd tager fat.

Eksempelvis har Kohberg meldt sig på banen med en "direktør video". Om den gør deres brand mere menneskeligt - eller om den er lidt for designet må være op til seeren/forbrugeren at bedømme;

I kontrast til ovennævnte går det lidt vildere - og måske lidt sjovere for sig - når Souschefen fra Rema1000 i Børkop kommer på banen;

"People would not care if 74% of brands disappeared!"

I 17 udgav Havas Group en rapport hvor 300000 globale forbrugere blev involveret i at afdække forholdet mellem et brand`s performance, graden af brandet`s "meaningfullness" og det indhold som brandet producerer;

 • 84% af de involverede forbrugere forventer indhold fra brandet - men hele 60% af det opfattes som dårligt eller irrelevant.
 • 75% af os forventer at brandet bidrager til vores livskvalitet - men kun 40% oplever at det sker.

Havas har ligeledes delt insights på hvordan virksomheder med en høj grad af "meaningfulness" performer ift. deres konkurrenter;

 • SOW (share of wallet) kan forøges med op til 9x
 • KPIèr forøges med op til 137%
 • "Meaningful" brands har outperformet aktie markedet med + 206% over de sidste 10 år.

Få medarbejderne med!

Vil man "menneskeliggøre" sit brand troværdigt og autentisk, er første stop på vejen at få medarbejderne med ombord - og gerne før premieren på direktørens nye video;-)!

Når vi i Sociuu implementerer employee advocacy hos nye kunder går der ikke lang tid før medarbejderne har outperformet de "corporate" kanaler som fx. LinkedIn company pages - og i mange tilfælde også paid media. Og - i princip er det med samme indhold.

Der sker det at når en medarbejder står som afsender af indholdet bliver det automatisk "un-branded",  da troværdigheden og autenciteten til afsenderen, fra hans/hendes netværk er langt større og står højere end hvis afsenderen er en corporate kanal.

På samme vis kan de medarbejdere der er eksperter/thought leaders skabe langt større effekt for brandet gennem personligt, menneskeligt og "un-brandet" indhold.

På "meaningfulness" barometeret giver det også rigtig god mening at medarbejderne gennem høj involvering er med til at fortælle historien - og at det ikke kun er begrænset til ledelsen og de corporate kanaler da det i værste fald kan give bagslag og i bedste fald faktisk ikke har nogen nævneværdig effekt hvis ikke både ledelsen og medarbejderne spiller med...

Rambøll om Employee Advocacy

IMG_6020.JPG

På vores tredie og sidste februar event om Employee Advocacy var Martin Zoffmann fra Rambøll forbi Sociuu og fortælle om deres tilgang og erfaringer med at involvere medarbejderne.

Rambøll har de sidste 7-8 måneder arbejdet med implementering af employee advocacy og Sociuu for 13.000 medarbejdere, fordelt på 300 kontorer i 35 lande.

Martin sidder specifikt som Communications Manager i Rambøll Water med ca. 900 medarbejdere, hvor det første indledende pilot projekt startede medio 2017.

Lad os starte en fest!

Med et glimt i øjet, fortæller Martin at ambitionen med employee advocacy var "at starte en fest";-). Vel at mærke at Rambølls målgrupper skulle kunne mærke at det er spændende, sjovt, interessant og relevant at læse indhold fra Rambøll på SoMe. 

Undervisning, mobilisering og system

I opstarten blev det hurtigt klart for Martin at det var nødvendigt at undervise stakeholders i EA, og ikke mindst definere mulighederne - og begrænsningerne -  i at involvere medarbejderne som "kommunikationskanal". Samtidigt satte man en mobilisering igang blandt medarbejderne bl.a. ved at tilbyde hjælp til specielt LinkedIn via sessioner hvor interesserede medarbejdere kunne deltage - hvilket de gjorde i stort antal! 

Som det tredie ben -  systemet/Sociuu  - fortæller Martin at selv det mest simple system ikke kan "overforklares" - og at frivilligheden i at deltage er vigtig. Før launch fik alle medarbejdere en invitation med en grundig forklaring om indsatsen og med en understregning af at der var frivilligt. (Kun 3 medarbejdere meldte tilbage at de ikke p.t. havde tid til at deltage). 

Rambølls fokusområder med employee advocacy

P.t. har Rambøll arbejdet med 4 fokusområder;

 • Awareness
 • Brand Migration
 • Employer Branding
 • Thought Leadership

Martin viste på dagens event cases fra alle 4 områder, og fortalte at nøglen til at få aktiveret medarbejderne og via dem de rette målgrupper, ligger i at begrænse sig og være meget selektiv i forhold til hvilke medarbejdere/grupper man involverer. Med andre ord skal indholdet have høj relevans for de involverede medarbejdere - og dermed også for målgruppen.

Et klart eksempel var Rambøll Environ som senest har være igennem en brand migration, hvor man valgte at involvere 2000 medarbejdere globalt i opgaven, og dermed fik et utroligt højt engagement både blandt medarbejdere og deres netværk.

Skærmbillede 2018-02-16 kl. 11.03.53.png

employer branding siden fortalte Martin ligeledes om stor succes med at samle de gode historier op og aktivere dem med hjælp fra medarbejderne - bl.a. denne video hvor Mustafa fortæller om hans første dage hos Rambøll;

Videoen og den samlede historie, og det at medarbejderne deler den istedet for de corporate kanaler, gav langt større effekt end traditionelle "designede" employer branding aktiviteter.

Både brand migration og employer branding indsatsen og indsatserne generelt, har også gjort at employee advocacy "kanalen" er blevet efterspurgt internt af stakeholders. Som Martin fortalte så skulle han lidt løbe stakeholders op i starten - men nu kommer de til ham med indhold som de gerne vil have ud blandt medarbejderne;-)

Martin`s 10 gode råd & erfaringer

Afslutningsvis delte Martin ud af sine guldkorn - bl. a. opsummeret i disse 10 rigtigt gode råd og erfaringer;

 • Frivillighedsprincippet og service-dimensionen kan  ikke overdrives. 
 • Topledelsens support giver medvind.

 • Grundig og upoppet introduktion er nødvendig.

 • Grupperne skal være mindre end først antaget - kvalitet over kvantitet.

 • Employee Advocacy giver højere engagement end corporate.

 • Sværere end forventet at få folk til at lave personlige introer til deres delinger - der arbejdes på det;-)

 • Udefra-ind-perspektivet må ikke glemmes.

 • Som "spilfordelere" bør vi kende vores folk/kolleger godt.

 • Far med lempe – der er rigeligt med støj derude.

 • Vores kollegers netværk er en fristende men skrøbelig kanal - så brug den med omtanke og værn om autenciteten.

Vi siger tusind tak til Martin for at kigge forbi - tak til alle deltagerne for god dialog og spørgsmål - og igen tak til Ogilvy for lån af lokale og faciliteter;-)

IMG_6040.jpg

 

 

 

Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith om Employee Advocacy

IMG_5843 (2).jpg

Kommunikationschef Grith Okholm Skaarup fra Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith var forbi Sociuu i går på vores employee advocacy event nr. to for at fortælle om Kammeradvokatens flerårige erfaring med Employee Advocacy.

For fire år siden startede Kammeradvokaten et internt ambassadørprogram, hvor juridiske medarbejdere frivilligt kunne tilmelde sig og få en aktiv rolle i firmaets employer branding-indsats. Det har resulteret i et korps på i dag 43 medarbejdere, som har committet sig til et 2-årigt forløb, hvor de udadtil bl.a. har titel og funktion af "talentspottere".

Digitale ambassadører og talentspottere

Ambassadørerne har en fast rolle, hvor de advokerer for Kammeradvokaten via opslag på SoMe, og deltager derudover også som frontløbere ved karriere-messer, filmoptagelser m.m. Dertil kommer deres talentspotterrolle, hvor de er udstyret med employer branding-værktøjer og har mandat til bl.a. at tilbyde et "fast-track" til talenter, som kan få deres CV øverst i bunken og få direkte adgang til karrieresamtaler hos Kammeradvokaten.

I skarp konkurrence på talent-"markedet" har indsatsen i bl.a. "fast-track" konceptet resulteret i en effektiv rekruttering af nye talenter.

Vi er alle sammen med til at skabe vores brand

Da Kammeradvokaten for fem måneder siden gik i gang med Sociuu/Employee Advocacy, var det en udbygning af ambassadørkonceptet, hvor der udover rekruttering og "talentspotting" bliver fokuseret på:  

 • Branding
 • Relationer
 • Rekruttering
 • Thought Leadership 
 • Social Capital – den værdi de bidrager med og får igen

Samtidigt gik man fra 43 specielt dedikerede jurister til at involvere hele virksomheden i at være ambassadører. 

Hovedårsagerne til dette, forklarer Grith således:

Vi er allesammen med til at skabe den word of mouth, der former vores brand, omdømme og kultur i alt, hvad vi siger, syner og gør. Det sker ved frokostbordet eller i fredagsbaren, uanset om vi sætter det i system eller ej. Ved at give ansvaret fri og med ledelsesopbakning og tillid motivere til medfortælling, kan vi samtidig guide med gode bud på værdifuldt content, der er målrettet vores stakeholders behov. Og ved at digitalisere processerne kan vi understøtte arbejdet i alle oplagte processer og kontaktflader - med et digitalt delingsværktøj, der gør det nemmere for alle i en travl hverdag.”

Hvem kan f.-eks. bedst og med størst troværdighed fortælle historien om:

 • Godt arbejdsmiljø
 • Udfordrende opgaver
 • Professionelle udviklingsprogrammer
 • Anerkendende og nærværende ledelse
 • Ledelsesmuligheder
 • Muligheder for stort ansvar i jobbet

Der er betydelig mere autenticitet, troværdighed og nærvær bag de historier, når de kommer fra medarbejderne og ikke fra en HR- eller kommunikationsafdeling – og samtidig er det de historier, som medarbejderne primært vælger deres job ud fra, da langt de fleste baserer deres jobvalg på, hvad deres netværk fortæller dem. Det samme er tilfældet, når kunder vælger en til eller fra.” 

Resultater ved employee advocacy

Som den videnvirksomhed Kammeradvokaten er, forklarede Grith de opnåede fordele med employee advocacy, hvor en videnvirksomhed kun er noget i kraft af, det vi som medarbejderne giver ind til virksomheden og ud til vores kunder – og derfor skal det aktiveres og målrettes mest muligt til de rette for at skabe størst værdi. 

Organisk reach performer bedre end paid

Personlige opslag øger:

 • Handlinger på sider
 • Rækkevidde
 • Interaktion med opslag
 • Sidefølgere
Skærmbillede 2018-02-14 kl. 11.15.29.png
 • Øvrige udvalgte resultater efter 5 måneder::Ca. 20 % engagement blandt medarbejderne
 • Gns. 138 medarbejdergenererede kliks på indhold/pr. post.
 • EMV (earned media value) på USD 19.000,-
 • 20 % øget synlighed på sociale medier

Onboarding af medarbejderne

Grith fortalte på dagens event om, hvordan de har introduceret indsatsen for - og onboardet medarbejderne -  og hvilke forudsætninger de har implementeret for at sikre højt engagement.

Bl.a. disse to elementer er der vægt på:

Redaktionel frihed

Medarbejderne har stort råderum ift. deres personlige introduktioner af delt viden og indhold - og opfordres til det.

Fokus og Influens

Forståelse af formål, og at den enkelte medarbejder tager ejerskab, har høj prioritet, da det giver større engagement og værdi både internt og eksternt.

Derudover har det været højt prioriteret, at Sociuu gør det simpelt og enkelt for medarbejderne at deltage - som Grith citerede en medarbejder:

"Det, der gør det megafedt, er, at det er tænkt helt ind i min hverdag. Et klik, derefter sletter jeg mailen. Så er jeg videre. Brugervenligt. Hurtigt. Enkelt. Lækkert! Tak.” 
IMG_5873 (1).jpg

Grith gav også eksempler på de forbehold og fordele, som de vil arbejde på at optimere fremadrettet - bl.a:

 • Forstå, hvor simpelt det er at dele
 • Private profiler vs. firmafokus
 • Er jeg mit firma?
 • Feedet ”oversvømmes”
 • Timing og nichefokus
 • Holde dampen oppe
 • Primært LinkedIn
 • Mere og endnu bedre indhold
 • Modtagerrettet og målrettet indhold
 • Mere originalt, billed- og videobåret indhold
 • How to og uddannelse, udvikling
 • Flere selvstændige ”redaktører”
 • Øget Thought Leadership-fokus 
 • Målrettet Facebook og Twitter-indhold
 • Klart brand, visuel identitet og mediekonvergens

Som afslutning på dagens event stillede Grith et spændende spørgsmål til deltagerne;

Kan det oversættes til The Future of Work ? - der bl.a. handler om

 • Pay it forward – del ud af viden, åbenhed, giv det videre
 • Purpose – arbejde for en større sag, mening og medfortælling

Fælleskabsorientering – fokus på teams i stedet for individ

 • Feeding the winners – invester i talent og successer 
 • Mobilitet, arbejdet flyder – arbejde som en aktivitet, der ikke er bundet af tid og sted
 • Ny teknologi i alt –- – nye muligheder også for at sætte menneskelige egenskaber og behov højst

Mange tak til Grith for at indvie os i, hvordan Kammeradvokaten er gået til opgaven - og ikke mindst for stor inspiration til, hvordan man kan komme i gang med employee advocacy, og hvilke overvejelser man bør gøre sig.

Og igen - tak til Ogilvy for lån af lokaler/faciliteter;-)

image1.jpeg

Sampension om Employee Advocacy

søren (1).png

Søren P. Espersen fra Sampension var idag forbi Sociuu, hvor han i Ogilvy`s smukke lokale (Stort tak for lån til Ogilvy!), fortalte om Sampension`s erfaringer med employee advocacy. Der var fuldt hus til eventet - og spørgelysten var stor.

Det var rigtigt spændende at høre hvordan et pensionsselskab er gået til opgaven med at involvere medarbejderne i indsatserne på sociale medier - og ikke mindst hvorfor!

Udover øget synlighed & branding effekt, har afsættet for Søren været at bygge oven på medarbejdernes allerede høje engagement og motivation, ved at invitere dem med ombord på Sampensions SoMe indsatser.

Til trods for at de kun har været igang i 3-4 måneder fortalte Søren at interessen blandt medarbejderne i at deltage allerede er langt højere end "traditionelle" interne kommunikationskanaler som corporate mails, intranet m.m.

Søren begrunder dette med at en travl hverdag gør, at man bliver nødt til at holde involveringsmetoden super simpel - og attraktiv for medarbejderen. Og ikke mindst, at fokusere på at indhold og format appelerer til de medarbejdere man involverer - og at der er et klart og synligt formål.

"Det stiller nye krav til kommunikationsformen at anvende employee advocacy som kanal"; var også en erfaring som Søren delte med deltagerne. "Det må på den ene side ikke blive for corporate - men heller ikke for fladt"; fortsatte Søren og gav gode eksempler på learnings og hvordan de fremadrettet vil arbejde med formen. 

Med afsæt i sig selv - som Søren sagde; "Nu er jeg jo ikke born digital;-)", så har Sampension sideløbende med employee advocacy tilbudt medarbejderne sessioner hvor de kunne få tips & tricks til at optimere deres LinkedIn profiler, som har været en stor succes - og ikke mindst har det været med til at fjerne usikkerhed om ens færden på SoMe som medarbejder og ift. at involvere sig i Sampensions indhold.

I Sampension faldt implementeringen af employee advocacy sammen med etableringen af Sampension på Facebook. Det bliver spændende at se hvilken effekt det har at medarbejderne har været med fra starten på deres Facebook side/community gennem deres deling af indhold derfra. 

Skal man igang med employee advocacy, så er Sørens 3 gode råd;

 1. Det skal være super simpelt for medarbejderen at deltage.

 2. Indholdet skal have høj relevans for de involverede medarbejdere.

 3. Effekten på branding og marketing vha. employee advocacy er rigtig fin - men styrkelsen af det generelle medarbejder engagement er vigtigere.

Tusind tak til Søren - og til Sampension for at vi måtte låne ham et par timer, Ogilvy - og til alle deltagerne for gode spørgsmål og dialog!

Tak til Topdanmark for et godt event om Employee Advocacy!

Tak til Topdanmark (1).png

Idag var vi +50 deltagere samlet fra hos Topdanmark hvor deres mæglerhuse var inviteret til en introduktion til hvordan employee advocacy kan bidrage til deres forretning.

Vi kom vidt omkring - og bl.a. så vi eksempler på de lidt mere "ekstreme" medarbejderambassadører som fx. Jeff og Michael her;

 

Det er nok ikke helt sikkert at vi kommer til at se forsikringsbranchen "kopiere" Jeff og Michael`s tilgang til at være gode medarbejderambassadører - men mindre kan også gøre det;-)

Afslutningsvis kom vi igennem de 10 bud om Employee Advocacy, som jeg håber har inspireret deltagerne til at komme igang med at engagere medarbejderne!

 

Hey Retailers - Employee Advocacy er også for jer;-)

EY har for nyligt postet en rapport hvor de kigger på sammenhængen mellem forbrugerens tillid til brandet - og hvad der (let) kan få den til at briste!

Udover at det er vigtigt at opretholde troværdigheden til forbrugeren selv - er det ligeså vigtigt at opretholde den til og med sine medarbejdere!

Companies used to think that they could protect the value of their business and brand by focusing solely on the balance sheet. However, with brand equity now also existing in the minds of its customers, employees, suppliers and other stakeholders, the shape of value has changed.

Her kan du hente hele rapporten - og du kan læse EY`s LinkedIn artikel her;-)

De 10 bud om employee advocacy i 2018

medarbejderne er dine største fans! (4).png

Godt igennem 2017, er det spændende at have været med til at flere og flere virksomheder er kommet i gang med employee advocacy - eller "medarbejderambassadørskab" på godt dansk;-)

Jeg har prøvet at samle op fra erfaringerne i 17, og kigget lidt i krystalkuglen for de ting jeg tror kommer til påvirke EA i 2018 - og det er jo trods alt "de 10 bud" - så det bliver et "long read";-)

Hoved formålet for de fleste i 2017 der er gået ombord med at involvere medarbejderne, har først og fremmest været at afdække 2 vigtige ting; 

1. Engagement - vil vores medarbejdere være med ?

2. Earned Media Value - får vi noget på bundlinien ?

De 2 punkter har været et vigtigt udgangspunkt - både fordi de er nemme at gå til, de er konkrete og målbare og der er mange greb man kan tage fat i for at optimere dem løbende. De har givet virksomhederne en klar "no bullshit" businesscase at arbejde videre udfra - og de har givet resultater! Vores benchmarks for 2017 taler for sig selv;

50.000.png

Det var så introen til...

Bud nr. 1

Kom igang.

Kan egentligt ikke siges meget kortere - men lad være med at overtænke det. Se først og fremmest til at det er simpelt og enkelt for alle medarbejdere at deltage - og at i sammen skaber værdi med indsatsen.

Det mindste er at få platformen implementeret - der hvor der kan/skal sættes ind er de områder hvor i gerne vil styrke jeres tilstedeværelser via employee advocacy. Det kunne være jeres employer branding,  hvis i vil etablere thought leadership, øge jeres social selling indsatser eller andre vigtige strategiske områder. Her er det en god ide at hente ekstern hjælp, hvis man ikke har kompetencerne internt.

Hør og lær af hvad andre har gjort! Du kan fx. deltage på 3 skarpe events i februar hvor Kammeradvokaten, Rambøll og Sampension fortæller hvordan de er kommet igang - og ikke mindst om deres resultater.

Bud nr. 2

Simplicitet højner dit brand - kompleksitet skader det.

Siegel+Gale har lige udgivet en vildt spændende rapport, som tager fat i hvilken indvirkning det har på medarbejdernes vilje/motivation til at tage del i virksomhedens branding udfra hvor simpel vs kompleks de opfatter deres arbejdsplads. Jeg vil ikke komme ind på alle de spændende insights fra rapporten her - men der er nogle key take aways som helt klart er noget der kommer til at påvirke mulighederne for succesfuld EA hvis man ikke adresserer dem;

Skærmbillede 2018-01-14 kl. 14.17.22.png
Skærmbillede 2018-01-14 kl. 14.17.56.png

Bud nr. 3

Brand community.

Brandet som vi kender det er i transformation. Vi kan til nøds bestemme farven på vores logo og etablere et transparent brand DNA - herefter overgår "ejerskabet" og fortolkningen af brandet til offentligheden, til vores eksisterende og potentielle kunder, samarbejdspartnere og mulige talenter. Vi bliver nødt til at deltage i dette brand community - mere end at forsøge at kontrollere det, for gør vi det taber vi slaget. Ift. employee advocacy er det derfor vigtigt at vi involverer alle der er internt connected til vores brand, så vi kan etablere et fælles ejerskab på vores historie.

Landor viser det på elegant vis i denne grafik;

BrandCommunityModel-Framework.png

Bud nr. 4

Organisk reach på SoMe

Det er givet ikke gået nogen forbi, at Mr. Zuckerberg slukkede for de organiske haner på FB med ugens udmelding om ændring i deres algoritmer ift. organic reach fra virksomhedssider.

LinkedIn kommer sjældent med de store udmeldinger - deres strategi har mere været at lade ændringer "sive" ud - men her har vi de samme udfordringer da det at have en Company page simpelt hen ikke giver organisk reach der er værd at måle på...det kan du læse lidt mere om i denne artikel; Jeres LinkedIn company page er værdiløs!

Så når nu alle SoMe managers vågner op af week-endens fosterstilling efter FB`s udmelding, så er det til en mandag hvor de simpelthen bliver nødt til at indtænke medarbejderne i strategierne hvis de fortsat vil have både et organisk og et paid reach.

Bud nr. 5

Finally - "the death of vanity metrics"!

emoji.jpeg

Emojis, likes, views og follower nr. 1000 kunne før skabe eufori i SoMe managerens metric dashboards - det er definitivt slut - ihvertfald som et metric der kan hente budget. Det er rigtigt, rigtigt positivt at C-level nu beder om kpièr og målinger der går på konvertering og bundlinie, før de skriver checken.

Og læringen er - lad nu være med at gentage vanity metrics dødsspiralen ift. employee advocacy, som der desværre er mange der gør. Count the impressed - NOT the impressions! 

Bud nr. 6

Hvem tager ejerskab på virksomhedens kultur ?

Michael Brenner CMO Marketing Insider Group har et godt bud på hvorfor det kunne være CMOèn;

Employees represent the greatest source of content and the largest power of distribution. The most authentic and engaging content will come from the experts inside their own company, sharing what they know and what they love, not from ad campaigns. HR is the new Marketing!

Og ja. HR skal på banen i 2018, sammen med Kommunikation og Marketing - det er 3 vigtige spillere ift. employee advocacy. Det bliver spændende at se om HR tager udfordringen op!

Bud nr. 7

Vi skal tænke ny data og nye former i vores content.

darth.png

Med afsæt i Bud nr. 4, skal vi til at producere indhold, call to actions og en form der rammer peer-to-peer. Vi skal tænke over at vi rent faktisk ikke kan måle på 80-90% af interaktionerne på vores indhold da det residerer på "Dark Social" og distribueres peer-to-peer via IM, mail et al. Derfor bliver vi nødt til optimere indholdet så det rent faktisk får en effekt - og så vi rammer målgrupperne.

Ovennævnte er employee advocacy oplagt til. Vi kan aktivere smalle specifikke medarbejdergrupper med indhold der både har høj relevans for dem - og deres netværk og communities på SoMe, og på den måde lægge bunden til høj interaktion.

Bud nr. 8

Policy, Privacy og Security!

Hvis du beder dine medarbejdere om være brand advocates og stiller et tool/platform til rådighed for formålet er der ingen vej udenom policy, privacy og security. Og lige præcis med employee advocacy er det lidt tricky, simpelthen fordi at medarbejderne anvender deres private social media konti på FB, LinkedIn m.fl. til distributionen - hvilket faktisk kunne lægge op til bl.a. GDPR issues.

I Sociuu går vi med livrem og seler - dvs. at medarbejderens private social media konti er helt afkoblet fra platformen - altså ingen krav om/mulighed for social logins og social connects til medarbejderen for at kunne deltage. Dette fjerner samtidigt medarbejderens eventuelle concerns om at være med og gør det trygt at deltage. Og - jeres IT afdeling bliver glade;-)

Det ligger ret godt i tråd med CMO for RSA Security Holly Rollo`s forudsigelser for Martech security i 18;

Marketing is on the front lines of risk when it comes to cyberattacks. 75% of IT leaders surveyed believe vulnerabilities from marketing infrastructure will be the source of a breach. Deeper regulations like GDPR have organizations focusing on the digital front door where personal data enters and flows. 

På Policy området ser jeg at policies bliver skrevet mere om i playbooks - og at platformen agerer som en digital policy - med andre ord kan man sige til medarbejderne at deler du herfra - så er du home safe ift. vores SoMe policies. Og du kan som virksomhed sikre at det indhold der bliver delt af medarbejderne med jeres brand på bagsmækken, er kurateret.

Bud nr. 9

C-level attention!

C-level er trådt ind på SoMe scenen i 2017, og det er rigtigt positivt at se denne "tagen ejerskab". Formen skal måske finde et leje da der har været en tendens til at direktøren lige blev staget en tand for meget med glittede videoer og lidt for konstrurerede set-ups. Ingen nævnt ingen glemt;-)

Ovnestående er en ting man skal tage i betragtning ift. employee advocacy - dels ift. troværdighed og autencitet - men netop også da en overgjort professionel profil  - og overeksponering af/på direktøren, kan have en negativ effekt på medarbejdernes deltagelse.

Bud nr. 10

"Social Capital"

social capital.jpeg

 

Som det sidste bud i denne omgang tror jeg på at 2018 bliver der hvor det sådan rigtigt går op for både medarbejder og virksomhed hvor vigtigt det er at vedligeholde og udbygge vores "social capital" - altså alt det vi byder ind med på SoMe  - og det vi forventer at modtage.

Begrebet "influence economy" tror jeg på vil indfinde sig mere og mere når vi skal investere og måle på indsatserne - for i bund og grund vil vi jo gerne udøve influens så kunderne og talenterne vælger os som virksomhed;-)

En - meget - simpel formel kan danne udgangspunktet;

Interaktioner (clicks) = Currency

Network & Content = Assets

Social capital = Goodwill

Og så kan man ellers begynde at arbejde med kvalitet og kvantitet, måle på kryds og tværs - og finde de områder der kan/skal optimeres.


Tak for at du læste med så langt;-) Jeg håber at det har inspireret dig til at eksekvere på Bud. nr 1;-)

WE ARE HIRING!

the art of (7).png

NEW BIZZ SALES CONSULTANT

 

Due to rapid growth, Sociuu is now expanding our business - and we need great people to join us! First one up is;

Consultative new bizz sales consultant (HUNTER), Copenhagen

Your Role:

Full sales cycle management; lead generation, sales process, negotiation and closing

Conduct & engage in prospect meetings, workshops and events.

Track and resolve client issues and manage expectations

Proactively maintain your pipeline using our CRM

Meet and exceed monthly sales goals


Ideal Fit:

Experience with sales of SaaS b2b

Experience in managing own pipeline and sales cycle

Social media “savvy”

You are competitive with desire to overachieve sales quota

You are ambitious, self-driven and result oriented


We offer you:

A great opportunity to join a social media tech start-up

Fantastic location in central Copenhagen

Great career opportunity in a fast-growing SaaS company

Generous compensation package combined of a basis salary and a uncapped commission scheme

INTERESTED?

Send CV and application to our CEO Michael Soerensen - michael@sociuu.com

Indhold på SoMe; "Make them WANT to know!"

Vi bliver dagligt alle udsat for 1000`vis af af artikler, ads, blogindlæg og alt muligt andet godt gennem vores social media feeds.

Vi er mega kræsne, og kun en god overskrift, et godt billede eller video, kan få os til at klikke på content i forventning om at det kan bidrage til vores forretning eller viden. 

Når vi så allernådigst tildeler et stykke content vores klik - så oplever jeg oftest at blive skuffet over både indhold og form, i forhold til min initielle begejstring over introen; den gode overskrift, billedet eller videoen.

I rigtigt mange tilfælde er afsenderen simpelthen for ivrig med at fortælle mig alt, alt for meget - og forventer at jeg har 15 minutter og kræfter i min pegefinger til at scrolle 8 gange før jeg er færdig med at læse indholdet - og måske når hen til afsenderens end target; call to action knappen.

Alt for meget content er baseret på "Make them know!" - og ikke "Make them WANT to know".

De fleste aktører indenfor B2C har lært det med "snackable" content - men B2B hænger langt efter. Det gælder ikke kun i relation til brand promoverende indhold -  eller forsøg på direkte konverterende content - men i høj grad også ifb. employer branding og stillingsopslag.

Indholdsredaktørerne har simpelthen for høj tillid til at virksomhedens brand alene kan bære at de bare sætter en pølsemaskine igang med at smide "long read" content til højre og venstre, og så forvente at kunderne eller talenterne bider på.  Not going to happen.

Jeg kunne komme med utallige eksempler på "Make them know" content - men tænker det er bedre at du selv tjekker jeres seneste content igennem, og vurderer om det ligger i den kategori - eller om du har sikret dig at det gør at din målgruppe "Want to know";-)

Udover at gå den øvelse igennem, så kan næste step være at inkludere hele din virksomhed til at løfte dine indsatser på social - det kan du gøre ved at klikke her;

 

 

 

Earned Media Value med Employee Advocacy

Sociuu introducerer EMV (earned media value) i vores employee advocacy platform. Det betyder at man nu kan måle sin indsats med employee advocacy fra endnu en vinkel - og ikke mindst få syn for at indsatsen fra medarbejderne også har en helt klar forretningsmæssig værdi.

"Formlen" er baseret på gennemsnitlig CPC (cost per click) på de respektive sociale medier - altså hvad et "click" ville have kostet hvis man købte ad`s eller sponsoreret indhold.

EMV ifb. med employee advocacy giver et godt pejlemærke på værdien af medarbejdernes indsats - og ikke mindst mulighed for en ROI betragtning på samme, hvor vi ser at ROIèr på helt op til +400% hos vores kunder.

Udover det, er det særdeles værdifuldt for de virksomheder som forretningsmæssigt aktivt anvender sociale medier til lead generering, influens og branding formål, hvor Sociuu både kan give et fingerpeg om hvilket content der rent faktisk virker - og hvilket der ikke gør.

Book en gratis workshop og hør mere om fordelene med employee advocacy hos jer!

 

 

Employee Advocacy: Få influens på "Dark Social"

Vi publicerer og deler indhold og budskaber på sociale medier som aldrig før - og med employee advocacy kan virksomheder nu via medarbejderne nå ud til 1000`vis flere potentielle kunder, talenter og nye samarbejdspartnere og vedligeholde at være "top of mind" hos deres målgrupper.

Mange har set fordelen i at inddrage medarbejderne i deres indsatser på sociale medier, og det bliver også belønnet med flere kliks, konverteringer, influens og brand awareness. Dem der endnu ikke har fået medarbejderne ombord misser ud på fordelene - og bliver endda sat endnu længere tilbage ift.  "Dark Social"!

84:16

Det estimeres at 84% af alle delinger af indhold foregår på Dark Social - altså fx. via IM, SMS eller mail...Det altså kun 16% af delingerne som vi reelt kender "kilden" på! (FB, LinkedIn, Twitter etc.).

At få sin del af trafikken på dark social som virksomhed er yderst interessant, da den udgøres af en "one to one" kommunikation og typisk anvendes når det indhold der bliver delt er høj aktuelt for både afsender og modtager.

Vi kender det selv når vi ser fx. et jobopslag, et event, en artikel eller en ydelse/vare som vi ved kunne være interessant for en kollega eller en i ens netværk - i de tilfælde deler vi ofte indholdet via im, sms eller via en mail direkte med pågældende. Altså i tilfælde hvor vi ved at det har høj relevans for modtageren.

Fordelene med Employee Advocay ift. Dark Social

Først og fremmest er det en fordel at medarbejderne deler virksomhedens budskaber og indhold på sociale medier, da det multiplicerer rækkevidden betragteligt - og bliver opfattet mere troværdigt og autentisk end hvis det blot bliver postet i virksomhedens corporate kanaler.

Medarbejderen vil ikke kun dele på sine "almindelige" SoMe flader - men hvis relevant også via mail/im/sms til sine forbindelser - altså i en "one on one" form. På den måde når virksomhedens budskaber ud til top relevante målgrupper - altså mulige kunder, talenter og samarbejdspartnere, som man ellers ikke ville komme i kontakt med. Derfor er det vigtigt at i har medarbejderne med på jeres indsatser - og ikke mindst at de er med på at deltage!

Er i kommet igang med employee advocacy ? Hvis ikke så benyt tilbuddet om en gratis workshop lige her;

 

 

SoMe; Onboarding af ny medarbejder!?

De fleste virksomheder har et struktureret onboarding program når nye medarbejdere kommer ombord. ...Men, i de sidste par måneder har jeg haft lejlighed til at spørge et større felt af HR ansvarlige om hvad de egentlig har inkluderet i deres onboarding ift. sociale medier - f.eks. om medarbejderen får gennemgået policies og guidelines på området, hvilke medier virksomheden er tilstede på, hvad den overordnede strategi er, og ikke mindst forventningerne til medarbejderens deltagelse.

Ret overraskende er det de færreste der faktisk har tænkt sociale medier ind i deres onboarding! De fleste har dog en "social media policy" - som vistnok for manges vedkommende kunne trænge til en revision - hvis man ellers kan finde den;-)

Hvorfor er det vigtigt at involvere den nye medarbejder i virksomhedens tilstedeværelse og indsatser på SoMe?

Først og fremmest er det ligeså vigtigt at eksisterende medarbejdere - og ikke kun den nye - får indsigt og bliver involveret. Som medarbejder "bærer" vi idag vores arbejdsplads` brand med os når vi er på sociale medier. Vores job funktion/stilling og hvilken virksomhed vi arbejder for, er "default" hæftet på vores LinkedIn profil, og i mange tilfælde også på vores Facebook profil.

Det betyder at hver gang vi laver en post, liker, deler eller kommenterer på andres indhold - så er virksomhedens brand med...Det er jo sådan set super fint, men hvis medarbejderen ikke har fået indsigt i følgende, så er det op ad bakke!

 • Hvad kan jeg dele fra min virksomhed, hvornår og på hvilke medier ?
 • Conduct - hvordan gebærder vi os på Some ?
 • Hvad gør jeg hvis jeg får en henvendelse udenfor min funktion ?
 • Kan jeg poste noget selv om virksomheden ?
 • Hvad er virksomhedens strategi på Some ?
 • Hvad kan jeg bidrage med ?...og forventes det af mig ?

Der kunne tilføjes mange flere end de ovenstående - men vil man gøre noget ved det og inkludere det i sin onboarding - og generelt involvere sine medarbejdere - så starter det med at man får mappet alle virksomhedens tilstedeværelser på SoMe, og får vurderet alle de scenarier hvor en medarbejder har muligheden for at deltage/bidrage.

Lav guidelines, istedet for policies. Gå i detaljen, og eksemplificer f.eks. for medarbejderen at hvis pågældende arbejder på jeres danske kontor - så er det den danske LinkedIn company page man skal "krydse af" i sin LinkedIn profil;-) (Der er rigtigt mange eksempler på det modsatte)

I slut 2016 lavede vi en undersøgelse blandt 1000 medarbejdere fordelt på 8-9 virksomheder, hvor vi bl.a. spurgte ind til hvordan de havde det med at dele virksomhedens indhold på sociale medier;

79 % svarede at de meget gerne delte og interagerede med virksomhedens indhold, hvis bare de vidste hvilket indhold, hvornår og på hvilke medier?

SoMe: Data & Employee Advocacy

Hvad enten du leder efter nye kunder, nye talenter til din virksomhed, vil optimere dit brand, sælge dit produkt, udøve influens, eller al det andet sjove vi kan på sociale medier, så er vi jo blevet godt og grundigt "opdraget" i at data "rules".

Spillereglerne på de forskellige medier er sådan set ens. Du kan betale dig til opmærksomhed fra dine målgrupper - og/eller du kan opbygge det organisk med godt indhold. Så du er forholdvis låst af dit budget og dine kreative evner.

Mange oplever nu at tilgangen af followers og fans er nået til mætningspunktet. Der kan simpelthen ikke vrides mere ud af indsatsen, og flere oplever endda at de hårdt tilkæmpede følgere opter ud...

Dette burde ikke komme som en overraskelse for nogen. Hvis man kigger på basale data fra medierne selv, så er inflationen i interaktioner/impressions fra og med ens fans og followers på sit højeste.

For hver 1000 fan/follower du har, kan du forvente at "så mange" ser det når du poster et nyt indlæg på virksomhedens Facebook side, LinkedIn company page eller jeres twitter account;

 • Facebook 0,073%
 • LinkedIn 0,054%
 • Twitter 0,030%

Så når du poster på virksomhedens LinkedIn company page, og du fx. har 10.000 followers, så er der 540 af dine followers der reelt ser den - forstået på den måde at den viser sig i deres feed - der er ingen garanti for at de rent faktisk læser den...Hvor mange der så enten klikker på, "liker", eller deler dit indhold, er afhængigt af indholdets relevans m.m. - men reelt vil man opleve at det gennemsnitligt ligger i størrelsesordenen 0,2 - 5% af de 540 - altså mellem 11-27 personer.

Det er sløjt - men der kan gøres noget ved det;-)

Her hos Sociuu arbejder vi med employee advocacy - og vi har lavet en platform der gør det simpelt at motivere og engagere sine medarbejdere i virksomhedens indsatser på sociale medier. Dette gør at vi kan sammenligne data og effekt på medarbejderens indsats vs virksomhedens.

Hvis virksomheden har 300 medarbejdere og 3000 followers på fx. LinkedIn, så vil man ved at involvere medarbejderne kunne opnå følgende;

 • 300 medarbejdere har i snit hver 930 connections (jf. statistik fra LinkedIn) Det vil sige at deres "reach" vil være 300x930= 279.000 connections samlet. Eller ca. 276.000 flere kontakter end virksomhedens followers;-)
 • Vi kan se af data fra vores platform at gennemsnitligt 23% af medarbejdere deler hver gang der er nyt indhold på virksomhedens company page. Så det aktuelle reach for hver "post" vil så være 23%x279.000=64.170.
 • Indhold delt af en medarbejder vs indhold delt af virksomheden, bliver set af gennemsnitligt 10% af medarbejderens connections, så i dette eksempel vil medarbejderne akkumulere 6417 views/impressions og company pagen vil komme med 162....hertil kommer at indhold delt af en medarbejder vs indhold delt af virksomheden, bliver delt/klikket på/liket 8 x mere, end hvis det kommer fra ens company page....

Der kan selvfølgelig være afvigelser i nævnte data - men hey - det tager ikke lang tid at checke jeres egne data!;-)

Hvorfor er det sådan?

Egentligt meget simpelt. Vores connections på LinkedIn er mennesker vi kender mere eller mindre personligt - kunder, og potentielle, alumni, samarbejdspartnere, generelle netværk m.m. - personer som vi - forhåbentligt - har gensidig troværdighed med. Det samme med Facebook som hovedsagligt udgøres af venner, familie, bekendtskaber. På twitter er det mere interessefællesskaber der driver værket. Men samlet set er vores personlige netværk på sociale medier langt nemmere at tilgå - og igen er det troværdighed og tillid der driver det.

På vores corporate tilstedeværelse ved vi jo i bund og grund ikke særligt meget om vores followers og fans - ikke andet end at interaktionsraterne er lave;-)

Få medarbejderne ombord!

Check evt. jeres egne tal udfra ovenstående formler - og book så jeres gratis workshop om employee advocacy lige her;

LinkedIn:Optimer dit reach!

...og meget mere!

LinkedIn er en guldgrube af muligheder for effektiv leadgenerering, employer branding, rekruttering og brand positionering. Det er dog utroligt nemt for virksomheder at falde i den fælde at den blotte tilstedeværelse, kombineret med godt indhold, er nok til at udnytte kanalen optimalt.

Så er du en af mange der har styr på sit indhold, har en aktiv company page, måske endda både med career og showcase sider på, men undrer sig over de sløje resultater - så skal du læse videre;-)

Der er et tal du skal kende - og erkende;-)

Når du poster indhold på din company page, din showcase page eller en ny stilling på jeres career page, så er der jf. LinkedIn`s egne statistikker, 0,054% af dine followers der potentielt ser den i deres feed!

Med andre ord - du får et potentielt reach på 54 linkedin brugere pr. 1000 follower i har - og skulle vi kigge på konvertering af det potentielle reach, så kan det næsten ikke betale sig at bruge tid på at regne det ud.... Det er sløjt - men du kan gøre noget ved det!

Involver jeres medarbejdere!

I en virksomhed med 300 ansatte vil ca. 80% af medarbejderne have en LinkedIn profil. De vil i gennemsnit have 930 connections (jf. LinkedIn`s egne statistikker). Så i denne virksomhed har vi mulighed for at nå ud med vores budskaber til (80%/300) x 930 = 223.200 potentielle og eksisterende kunder, nye talenter m.m.

Hånden på kogepladen!

Jeg har ca. 4000 connections på LinkedIn - og når jeg deler en post fra min virksomhed er der i gennemsnit 10% der ser den - altså 400 views/impressions på det indhold jeg har delt. Udover det, oplever jeg at re-share/likes/kommentarer er langt højere, end hvis jeg kun deler det på vores company page.

Så for hver 1000 connection jeg har er der 100 LinkedIn brugere der ser min post - modsat de 0,054 % af jeres followers der ser jeres indhold på jeres company page..

Med eksemplet fra før - virksomheden med 300 medarbejdere - vil man således, hvis fx. 100 af dem delte en post fra jeres company page, ville denne blive set af 1000potentielle og eksisterende kunder, nye talenter m.m. i deres netværk!

Det var så reach muligheden - got it! Men hvad så ?

Så er det tid til erkendelse nr. 2: Dine medarbejdere har langt højere troværdighed end din company page på LinkedIn! Read it and weep;-)

Der er 4 elementer hvor medarbejdernes indsats outperformer jeres corporate ditto, med flere længder;

 Leadgenerering;  LinkedIn er det sociale netværk der konverterer trafikken bedst, hvis medarbejderne deltager aktivt.  (BufferSocial)

Leadgenerering;

LinkedIn er det sociale netværk der konverterer trafikken bedst, hvis medarbejderne deltager aktivt. (BufferSocial)

 CTR  CTR (Click through rate) på virksomhedens post`s/indhold, mere end fordobles hvis det bliver delt af medarbejderne - og det kan forøges op til 8x mere!.  (Socialmediatoday)

CTR

CTR (Click through rate) på virksomhedens post`s/indhold, mere end fordobles hvis det bliver delt af medarbejderne - og det kan forøges op til 8x mere!. (Socialmediatoday)

 CMS;  CMS (Content marketing score) forøges med op til 59%, hvis medarbejderne tager aktiv del i virksomhedens indhold. (LinkedIn)

CMS;

CMS (Content marketing score) forøges med op til 59%, hvis medarbejderne tager aktiv del i virksomhedens indhold. (LinkedIn)

 SEO;  Google crawler automatisk LinkedIn company pages - og sandsynligheden for at det er en linkedin profil der kommer op, når man søger på en medarbejders navn er op til 80%.  (LinkHumans)

SEO;

Google crawler automatisk LinkedIn company pages - og sandsynligheden for at det er en linkedin profil der kommer op, når man søger på en medarbejders navn er op til 80%. (LinkHumans)

Ok - hvad nu ?

Medarbejderne deltager ikke af sig selv - men det kan der gøres noget ved.

I første omgang kan du booke en gratis workshop om employee advocacy, hvor vi tager udgangspunkt i jeres strategier, data og tal, og viser jer mulighederne med vores employee advocacy platform Sociuu.

59% af dine medarbejdere forstår ikke virksomhedens brand!

Ihvertfald hvis man skal tro på undersøgelsen fra Gallup, som godt nok er baseret på amerikanske virksomheder. Men min erfaring siger mig at tallet sikkert kunne passe på danske virksomheder også.

With a booming social economy, content is currency and people proactively share their experiences -- both positive and negative -- with their social networks.

Succes på sociale medier udgøres idag af virksomhedens "content currency" som undersøgelsen beskriver, og medarbejdernes viden om virksomhedens brand og deltagelse i udbredelsen af samme, spiller en stor rolle overfor såvel eksisterende som potentielle kunder, samarbejdspartnere og nye talenter.

In other words, the degree to which employees convey their company's brand promise heavily influences customer experiences, for better or worse.
When it comes to effective branding, employees wield tremendous power: Their influence on customer experiences can make or break a brand.

Jeg var for nyligt til et møde i en stor dansk virksomhed hvor direktøren sad med ved bordet, hvor jeg præsenterede Sociuu og employee advocacy. Snakken faldt helt naturligt på LinkedIn, og vi kom omkring virksomhedens company page, hvor jeg henledte opmærksomheden på hvor mange medarbejdere der var på LinkedIn fra pågældende virksomhed - som der jo står i højre hjørne af ens company page.

Direktøren spidsede ører og spurgte; "Hvordan ved du at de arbejder her?"..hvortil jeg svarer; "Det har de indikeret da de oprettede deres LinkedIn profil - som alle andre på LinkedIn"...lang pause...."Vil det sige at alle medarbejderne har vores logo/brand på når de skriver noget på det der LinkedIn?"..."Ja"...Det blev et længere møde end forventet...

Even the most well-planned and expansive branding strategies will fail if a company's employees don't deliver the right brand experiences and keep the company's brand promises. Customers want relationships with people, not brands..

Involvering højner medarbejderens forståelse af jeres brand.

Medarbejderne udgør en effektiv og indflydelsesrig kanal for jeres brand - men det kræver at de bliver involveret i jeres indsatser - og ikke mindst at de bliver udstyret med rette indhold, brand voice og indsigt i formålet. Det kan employee advocacy hjælpe jer med, så i kan arbejde "inside-out" med jeres kommunikation på SoMe, og så medarbejderne kan være de brand ambassadører de faktisk gerne vil være.

SoMe: Hvordan møder medarbejderne dine kunder ?

Mere end 70% af "customer journey" foretager kunden selv idag - og en stor del af research´en foregår på sociale medier. Det stiller krav til at virksomheden gør opmærksom på sig selv i form af indhold & budskaber, deler viden og optimerer deres brand via de corporate kanaler som de sociale medier stiller til rådighed.

Men hvad med medarbejderne ?

Vores "private" accounts på LinkedIn, Facebook, Twitter m. fl. er allerede smeltet sammen med den virksomhed eller det brand vi arbejder for. Med mindre vi har taget et aktivt valg om ikke at gøre opmærksom på hvor vi arbejder - eller kører separate accounts - så er vores arbejdsplads en del af vores identitet på sociale medier.

Og dermed bærer vores gøren og laden på sociale medier virksomhedens brand med sig - hver gang vi poster, deler eller interagerer med andre.

Er medarbejderen "klædt" ordentligt på til den aktive kunde?

Den nye kundetype er hyper aktiv - lige fra behovsafdækning til købsbeslutning. Informationerne er lige ved hånden, og anbefalinger og viden fra netværk, alumni og eksperter er en vigtig del af beslutningsprocessen. Den aktive kunde forventer at kunne spørge ud, og få hurtige svar, informationer og ikke mindst dialog.

Her på LinkedIn er eksemplerne utallige - hvad enten det er et åbent spørgsmål om anbefalinger til et givent produkt eller løsning, eller søgen efter kandidater til et jobopslag. Der går ikke mange sekunder før sådanne post`s er fyldt op med svar og bud på løsninger, referencer til potentielle leverandører m.m.

Desværre er det et fåtal af medarbejdere der på denne måde aktivt tager del i denne "social business", og dermed går mange muligheder for forretning og influens virksomheden forbi.

Hvordan aktiverer i jeres medarbejdere ?

Først og fremmest kan i danne jeg et overblik over det nuværende aktivitetsniveau. Det kan gøres ret simpelt ved f.eks. at besøge jeres LinkedIn company page og se hvor få medarbejdere der rent faktisk deler jeres indhold og budskaber....Eller gå en tur i kontorlandskabet og spørg tilfældige medarbejdere hvornår de sidst har delt noget - eller interageret på sociale medier, i virksomhedsregi.

I foråret spurgte vi +1000 medarbejdere fordelt på 8 virksomheder om deres indsatser - eller mangel på samme - ift. virksomhedens tilstedeværelse på sociale medier - og det kom der bl.a. følgende svar ud af;

 • 59% svarede at de faktisk ikke rigtigt følger med i hvad virksomheden lægger ud på sociale medier!
 • 81% svarer at sociale medier er meget vigtige for forretningen i fremtiden!?
 • 78% svarede at de ikke rigtigt synes at indholdet svarer til deres formål...
 • 79% ville gerne dele og interagere med virksomhedens indhold hvis det var mere relevant og involverende - og hvis de blev tilbudt det jævnligt.

Ovennævnte giver nogle helt klare indikatorer på at løsningen til at få medarbejderne på banen er;

Øget involvering, awareness om virksomhedens tilstedeværelse på sociale medier og "ease of use" ift. til at dele og interagere med budskaber og indhold.

Og - igen - hvorfor skal vi gøre det ?

Det er egentlig meget simpelt - medarbejderen er den mest troværdige budbringer hvadenten det vedrører det operationelle, kriser eller forholdet til virksomhedens kunder - som Edelmanns viser her;

OG - vælger man ikke at gøre noget - så løber konkurrenterne med forretningen;

Måler i medarbejdernes indsats på sociale medier ?

Med indtoget af Employee Advocacy har virksomheder nu muligheden for at aktivere alle medarbejdere i deres indsatser på sociale medier - og ikke mindst måle på effekten. Målingerne baseres fortrinsvis på øget influens, lead generering, og optimering af brandet når 100 - eller 1000`vis - af medarbejdere tager aktiv del i at interagere med og dele virksomhedens budskaber.

Men hvis missionen skal lykkes, og ikke blive endnu en engagement platform der dør ud, bliver man nødt til at tage stilling til målsætningen og parametrene for målingerne - ikke kun på den overordnede optimering på reach, konverteringer og influens - men også på den enkelte medarbejders indsats.

Det starter med transparens;

Skal man have medarbejderne med ombord, så er det vigtigste at melde klart ud hvorfor det er vigtigt at de deltager - og implicit at sociale medier er en vigtig del af virksomhedens strategi og forretning. Medarbejderne skal vide at det ikke kun er "tilladt" at anvende sociale medier i arbejdstiden - men en del af deres job! Allerede her vil flere få kaffen galt i halsen, og være forbeholdende da det jo er medarbejderens private social media konti! Ja det er det, men virkeligheden er bare at vores "private" konti allerede er smeltet sammen med vores job og vores arbejdsliv.

Vi vedligeholder vores cv og professionelle netværk på LinkedIn, de yngre generationer finder deres nye karriere vej via Facebook og vi finder og deler viden, "taler" med kunder og samarbejdspartnere på sociale medier som aldrig før. Og ikke mindst; Vores kunder forventer at vi er tilstede med hele organisationen!

Fra policy til jobbeskrivelse:

De fleste virksomheder har en social media policy - eller guideline for medarbejderne. I dem jeg har set, har det mest gået ud på at man selvfølgelig kan anvende sociale medier i arbejdstiden, hvad man skal gøre hvis man får en henvendelse i arbejdsregi udenfor ens funktion og i enkelte tilfælde hvad der forventes af medarbejderen i forhold til conduct m.m. En rimelig "blød" tilgang - og iøvrigt ikke en policy der opdateres ofte!

Men hvorfor ikke gøre "polycien" til en aktiv og positiv del af jobbeskrivelsen og on boardingen af medarbejderne ? I og med at den virksomhed, eller det brand vi arbejder for "følger med" på vores social media konti, vil det jo kun være en fordel både for medarbejderen og virksomheden at der er transparens og aktiv stillingtagen til området.

Ved klart at definere virksomhedens strategi og tilstedeværelser på sociale medier for hver enkelt medarbejder - og forventningen til deres deltagelse, vil man på denne måde kunne tage et stort skridt i at optimere på alle fronter.

Tilbage til målingerne;-)

Er man igennem ovenstående kan man begynde at måle indsatserne - værdisætte dem og inkorporere dem i ens øvrige medarbejder performance målinger. Her kommer Employee Advocacy ind som en vigtig faktor, da man således vil kunne se aktiviteten og effekterne på overordnet niveau - og helt ned på den enkelte medarbejders indsats.

Her er det selvfølgelig op til virksomheden hvorledes man vil tilgå statistikkerne og målingerne ift. til den enkelte medarbejder. I første omgang er det vigtigste at der er aktivitet, og at medarbejderen er fortrolig i omgangen med virksomhedens tilstedeværelse på sociale medier og bliver positivt støttet i indsatsen - og får indsigt i effekten af den samlede og den enkeltes indsats.

Forudsigelse;

Jeg er fast overbevist om at "social business" kommer til at influere mere på den enkelte medarbejders performance scorecard indenfor meget kort fremtid - og at aktiveringen af medarbejderne ift. virksomhedens strategier og tilstedeværelser bliver et meget vigtigt instrument i at tiltrække nye kunder, potentielle talenter og relevante samarbejdspartnere.

Det er ikke nok at vedligeholde "corporate" kanaler på social media, da det simpelthen ikke rækker til at imødekomme udviklingen i adfærden hos virksomhedens målgrupper. Kunderne, talenterne og samarbejdspartnerne er på en ny "customer journey" hvor social media spiller en væsentlig rolle i deres valg, og er man der ikke med hele virksomheden bliver man forbigået.

Jeres "corporate" kanaler skal også kunne fungere som et instrument til medarbejderne, hvor de kan dele og aktivt anvende indhold ift. kunder og samarbejdspartnere, hjælpe med at finde jeres nye talenter, optimere udbredelsen af jeres brand og opbygge deres eget professionelle netværk.

Er jeres Brand statisk eller dynamisk ?

I forbindelse med mine mange møder og oplæg om employee advocacy, og med afsæt i vores kunders brand strategier er der mange vinkler på virksomheders tilgang til at positionere deres brand - og ikke mindst at knække koden på hvordan den skal være fremadrettet.

Der er mange artikler, tendenser og tankesæt man kan lægge i krystalkuglen, og i min egen søgen efter viden på området faldt jeg over et meget interessant blog indlæg/study fra landor.com.

Først og fremmest tager Landor udgangspunkt i de udfordringer der er i den traditionelle brand "tænkning" ift. "den virkelige verden" - og dermed hvad der skal gøres op med!;

 • Brand has never been more important—or more marginalized
 • The brand team is perceived as “brand cops”
 • The traditional brand toolkit no longer fits its intended purpose
 • The focus is on what instead of why
 • There is little room to experiment or take risks

Landor har i deres study inkluderet kunder fra 20 fortune 500 selskaber, og et af de vigtige områder de påpeger er;

The Brand Community Model

"Communities are the linchpin of our new approach to brand governance. If brands must adapt continuously to remain vital, then we must encourage the involvement of those who know them best and care most about them."

Og, hvordan ser det så ud fra deres synspunkt ? - billedet herunder illustrerer det ret godt;-)

Deres råd til at komme igang med en community baseret brand strategi kan summeres op i først og fremmest at skifte fra "the what to the why" og fokusere på;

 • Rallying everyone—employees and external partners—to play a role in bringing the brand to life
 • Prioritizing decisions and brand expressions
 • Fostering flexibility and intuition

Employee advocacy er en del af vejen - det kan vi hjælpe med;-) Men start med at tjekke Landor`s study ud HER.