Employee Advocacy og SoMe: Er ejerskab fra ledelsen nødvendigt ?

Nej - det er et samarbejde!

Sociale medier har idag så stor indflydelse på virksomhedens brand, salg, influens og tiltrækningskraft ift. nye medarbejdere, at ejerskab fra ledelsen burde være lige så naturligt som på alle andre områder. Men, i forhold til Employee Advocacy skal ejerskabet begrænses til overordnet strategi og policy, ellers giver det ingen mening.

Employee advocacy bliver kun succesfuldt når det er på medarbejdernes præmisser. Det er medarbejderne der gennem en (forhåbentlig) sund virksomhedskultur, ganske frivilligt agerer "advocate" for virksomheden. Det kan og må ikke styres af ledelsen - men ledelsen skal give mandat til at medarbejderne kan manøvrere med virksomhedens indhold, i tillid til at medarbejderne anvender sund fornuft, fremfor policies.

Employee advocacy er en selvstændig kanal!

I de fleste virksomheder ejer PR & Marketing indsatserne på sociale medier. For deres vedkommende handler strategierne om bred influens, "followers" og deciderede branding & marketing kampagner. Det er meget fint - men baserer man employee advocacy på disse strategier fejler man. Indholdet fra PR & Marketing kan sagtens anvendes af medarbejderne, men formålet - eller målestokken - bør ikke baseres alene på bred influens, "followers", branding & marketing kampagner.

Formålet - og fordelene - for en medarbejder i at dele og interagere med virksomhedens indhold er mangeartet - eksempelvis;

  1. Kundevendte medarbejdere skal kunne se formål i at servicere og influere eksisterende og potentielle kunder - og gerne se et afkast.
  2. HR medarbejdere skal kunne se konkrete resultater ift. rekruttering og employer branding.
  3. Vidensmedarbejdere skal opleve effekt - og influens.

Med employee advocacy oplever medarbejderne at de udfra deres funktion i virksomheden, kan arbejde med relevant indhold ift. deres netværk på sociale medier. Selvfølgelig kan og vil de også dele indhold der ikke specifikt er bundet op på deres funktion - men det er sekundært.

"Consistancy vs Spikes"

Employee advocacy er en selvstænding kanal. Hvor andre tiltag på sociale medier typisk er kampagnebaserede (Spikes), er employee advocacy en konsistent indsats (Consistancy), hvor medarbejderne kan arbejde med indhold uafhængig af tidsperioder og overordnede strategier. Med andre ord opnåes en kontinuerlig genkendelse af både brand, tilstedeværelse og budskaber, hvor der bliver kommunikeret i en jævn kvalitativ strøm fra virksomhedens største asset; medarbejderne.

"Count the impressed - not the impressions"

Indrømmet - jeg har anvendt citatet ofte - men det rammer præcis hvad employee advocacy handler om. Hvis medarbejderne får øget dialog og konvertering ved at anvende virksomhedens indhold på sociale medier udfra deres funktion, er det en succes. Og det handler ikke om "impressions" og "followers" - men om interaktion, dialog og konvertering.

Det store "gap"

Det ejerskab som ledelsen kan tage, er at få lukket det "gap" som mange virksomheder har, ved ikke at anvende employee advocacy. Hvis man browser f.eks. LinkedIn company pages, så er det tydeligt hvem der har medarbejderne med - og hvem der ikke har. (som forøvrigt er størsteparten!)

De company pages hvor medarbejderne ikke er med, kendetegnes ved at at der er ingen - eller meget lidt - interaktion med deres indhold. Opdateringerne foregår ujævnt, og med meget store intervaller. Indholdet er ikke "localized" - men kopi af fx. det amerikanske moderselskabs indhold, som reelt ikke giver nogen mening i et lokalt marked. Employer branding indhold er enten fraværende - eller begrænser sig til enkelte stillingsopslag. Med andre ord; En tæt på "død" company page - eller en company page der faktisk skader mere end den gavner, og egentlig burde lukkes ned.

Her skal og bør ledelsen tage ansvar og ejerskab - men selvfølgelig kun hvis man mener at sociale medier spiller en rolle for ens virksomhed........

Gør man det - kan man starte lige her!