Måler i medarbejdernes indsats på sociale medier ?

Med indtoget af Employee Advocacy har virksomheder nu muligheden for at aktivere alle medarbejdere i deres indsatser på sociale medier - og ikke mindst måle på effekten. Målingerne baseres fortrinsvis på øget influens, lead generering, og optimering af brandet når 100 - eller 1000`vis - af medarbejdere tager aktiv del i at interagere med og dele virksomhedens budskaber.

Men hvis missionen skal lykkes, og ikke blive endnu en engagement platform der dør ud, bliver man nødt til at tage stilling til målsætningen og parametrene for målingerne - ikke kun på den overordnede optimering på reach, konverteringer og influens - men også på den enkelte medarbejders indsats.

Det starter med transparens;

Skal man have medarbejderne med ombord, så er det vigtigste at melde klart ud hvorfor det er vigtigt at de deltager - og implicit at sociale medier er en vigtig del af virksomhedens strategi og forretning. Medarbejderne skal vide at det ikke kun er "tilladt" at anvende sociale medier i arbejdstiden - men en del af deres job! Allerede her vil flere få kaffen galt i halsen, og være forbeholdende da det jo er medarbejderens private social media konti! Ja det er det, men virkeligheden er bare at vores "private" konti allerede er smeltet sammen med vores job og vores arbejdsliv.

Vi vedligeholder vores cv og professionelle netværk på LinkedIn, de yngre generationer finder deres nye karriere vej via Facebook og vi finder og deler viden, "taler" med kunder og samarbejdspartnere på sociale medier som aldrig før. Og ikke mindst; Vores kunder forventer at vi er tilstede med hele organisationen!

Fra policy til jobbeskrivelse:

De fleste virksomheder har en social media policy - eller guideline for medarbejderne. I dem jeg har set, har det mest gået ud på at man selvfølgelig kan anvende sociale medier i arbejdstiden, hvad man skal gøre hvis man får en henvendelse i arbejdsregi udenfor ens funktion og i enkelte tilfælde hvad der forventes af medarbejderen i forhold til conduct m.m. En rimelig "blød" tilgang - og iøvrigt ikke en policy der opdateres ofte!

Men hvorfor ikke gøre "polycien" til en aktiv og positiv del af jobbeskrivelsen og on boardingen af medarbejderne ? I og med at den virksomhed, eller det brand vi arbejder for "følger med" på vores social media konti, vil det jo kun være en fordel både for medarbejderen og virksomheden at der er transparens og aktiv stillingtagen til området.

Ved klart at definere virksomhedens strategi og tilstedeværelser på sociale medier for hver enkelt medarbejder - og forventningen til deres deltagelse, vil man på denne måde kunne tage et stort skridt i at optimere på alle fronter.

Tilbage til målingerne;-)

Er man igennem ovenstående kan man begynde at måle indsatserne - værdisætte dem og inkorporere dem i ens øvrige medarbejder performance målinger. Her kommer Employee Advocacy ind som en vigtig faktor, da man således vil kunne se aktiviteten og effekterne på overordnet niveau - og helt ned på den enkelte medarbejders indsats.

Her er det selvfølgelig op til virksomheden hvorledes man vil tilgå statistikkerne og målingerne ift. til den enkelte medarbejder. I første omgang er det vigtigste at der er aktivitet, og at medarbejderen er fortrolig i omgangen med virksomhedens tilstedeværelse på sociale medier og bliver positivt støttet i indsatsen - og får indsigt i effekten af den samlede og den enkeltes indsats.

Forudsigelse;

Jeg er fast overbevist om at "social business" kommer til at influere mere på den enkelte medarbejders performance scorecard indenfor meget kort fremtid - og at aktiveringen af medarbejderne ift. virksomhedens strategier og tilstedeværelser bliver et meget vigtigt instrument i at tiltrække nye kunder, potentielle talenter og relevante samarbejdspartnere.

Det er ikke nok at vedligeholde "corporate" kanaler på social media, da det simpelthen ikke rækker til at imødekomme udviklingen i adfærden hos virksomhedens målgrupper. Kunderne, talenterne og samarbejdspartnerne er på en ny "customer journey" hvor social media spiller en væsentlig rolle i deres valg, og er man der ikke med hele virksomheden bliver man forbigået.

Jeres "corporate" kanaler skal også kunne fungere som et instrument til medarbejderne, hvor de kan dele og aktivt anvende indhold ift. kunder og samarbejdspartnere, hjælpe med at finde jeres nye talenter, optimere udbredelsen af jeres brand og opbygge deres eget professionelle netværk.