Earned Media Value med Employee Advocacy

Sociuu introducerer EMV (earned media value) i vores employee advocacy platform. Det betyder at man nu kan måle sin indsats med employee advocacy fra endnu en vinkel - og ikke mindst få syn for at indsatsen fra medarbejderne også har en helt klar forretningsmæssig værdi.

"Formlen" er baseret på gennemsnitlig CPC (cost per click) på de respektive sociale medier - altså hvad et "click" ville have kostet hvis man købte ad`s eller sponsoreret indhold.

EMV ifb. med employee advocacy giver et godt pejlemærke på værdien af medarbejdernes indsats - og ikke mindst mulighed for en ROI betragtning på samme, hvor vi ser at ROIèr på helt op til +400% hos vores kunder.

Udover det, er det særdeles værdifuldt for de virksomheder som forretningsmæssigt aktivt anvender sociale medier til lead generering, influens og branding formål, hvor Sociuu både kan give et fingerpeg om hvilket content der rent faktisk virker - og hvilket der ikke gør.

Book en gratis workshop og hør mere om fordelene med employee advocacy hos jer!