Sampension om Employee Advocacy

søren (1).png

Søren P. Espersen fra Sampension var idag forbi Sociuu, hvor han i Ogilvy`s smukke lokale (Stort tak for lån til Ogilvy!), fortalte om Sampension`s erfaringer med employee advocacy. Der var fuldt hus til eventet - og spørgelysten var stor.

Det var rigtigt spændende at høre hvordan et pensionsselskab er gået til opgaven med at involvere medarbejderne i indsatserne på sociale medier - og ikke mindst hvorfor!

Udover øget synlighed & branding effekt, har afsættet for Søren været at bygge oven på medarbejdernes allerede høje engagement og motivation, ved at invitere dem med ombord på Sampensions SoMe indsatser.

Til trods for at de kun har været igang i 3-4 måneder fortalte Søren at interessen blandt medarbejderne i at deltage allerede er langt højere end "traditionelle" interne kommunikationskanaler som corporate mails, intranet m.m.

Søren begrunder dette med at en travl hverdag gør, at man bliver nødt til at holde involveringsmetoden super simpel - og attraktiv for medarbejderen. Og ikke mindst, at fokusere på at indhold og format appelerer til de medarbejdere man involverer - og at der er et klart og synligt formål.

"Det stiller nye krav til kommunikationsformen at anvende employee advocacy som kanal"; var også en erfaring som Søren delte med deltagerne. "Det må på den ene side ikke blive for corporate - men heller ikke for fladt"; fortsatte Søren og gav gode eksempler på learnings og hvordan de fremadrettet vil arbejde med formen. 

Med afsæt i sig selv - som Søren sagde; "Nu er jeg jo ikke born digital;-)", så har Sampension sideløbende med employee advocacy tilbudt medarbejderne sessioner hvor de kunne få tips & tricks til at optimere deres LinkedIn profiler, som har været en stor succes - og ikke mindst har det været med til at fjerne usikkerhed om ens færden på SoMe som medarbejder og ift. at involvere sig i Sampensions indhold.

I Sampension faldt implementeringen af employee advocacy sammen med etableringen af Sampension på Facebook. Det bliver spændende at se hvilken effekt det har at medarbejderne har været med fra starten på deres Facebook side/community gennem deres deling af indhold derfra. 

Skal man igang med employee advocacy, så er Sørens 3 gode råd;

  1. Det skal være super simpelt for medarbejderen at deltage.

  2. Indholdet skal have høj relevans for de involverede medarbejdere.

  3. Effekten på branding og marketing vha. employee advocacy er rigtig fin - men styrkelsen af det generelle medarbejder engagement er vigtigere.

Tusind tak til Søren - og til Sampension for at vi måtte låne ham et par timer, Ogilvy - og til alle deltagerne for gode spørgsmål og dialog!