Employee Advocacy; Toget kører - er i med ?

"Early days" for employee advocacy er overstået - og de virksomheder som er gået igang etablerer sig et et stort forspring på mange områder.

De dage hvor followers på company pagen og fine statistikker på "vanity metrics"; views, likes og emojis var nok til at drive en tilstedeværelse på sociale medier er slut. Og -  det nytter ikke noget at optimere med endnu vildere (og dyrere) indhold. Resultatet er det samme; meget lavt engagement og intet organisk reach.

EA outperformer "corporate" kanaler

Da vi gik i markedet med vores employee advocacy platform var tilgangen at det var et værdifuldt supplement til distribution af virksomhedens indsatser på sociale medier - og ikke mindst en positiv og motiverende involvering af medarbejderne.

Her 1,5 år efter er det ikke længere et supplement - men klart den kanal der performer bedst for vores kunder - og tilmed langt bedre en de "corporate" kanaler.

Vi får nu flere henvendelser fra virksomheder der kan se at deres konkurrenter har overhalet dem på engagement på fx. LinkedIn - og at det er gået stærkt! Og - vi kan se at det er en direkte afledt effekt af at deres konkurrenter netop er i fuld gang med employee advocacy.

Ændringer i algoritmer for organisk indhold fra både LinkedIn og Facebook har helt klart også haft indflydelse på dette - men overvejende har effekten være affødt af at kvaliteten i det at medarbejderne "står bag" virksomhedens brand, er utrolig værdifuld.

Målgrupperne vil tale med mennesker - ikke med logoer.

Troværdighed og autencitet 

2 nøgleord for employee advocacy. Medarbejderen har simpelthen højere troværdighed end brandet - og autenciteten i at indhold bliver delt af medarbejderen frem for virksomheden, er langt større.

Kvaliteten i den enkelte medarbejders netværk er ligeledes af en helt anden karakter end mere eller mindre anonyme followers af en company page.

Det er i medarbejdernes netværk at der er størst kvantitativ og kvalitativ vækst, det er der at jeres eksisterende og nye kunder, samarbejdspartnere og talenter er - og det er der at de henvender sig hvis de vil vide mere om jeres virksomhed - ikke på jeres company page/s.

Employee Advocacy starter med "at huske hvad jeres virksomhed står for"..

Og - at det ikke kun er marketing og kommunikation der ved det - men at det er alle medarbejdere der er positivt involveret og ikke mindst er enige i jeres historie!

I skal omkring 3 dimensioner for at kommer dertil;

Forståelse af brand strategien

At medarbejderne forstår hvem jeres målgrupper er, hvordan jeres brand er positioneret ift. konkurrenterne og hvad der gør jeres brand unikt og værdifuldt udfra kundens/målgruppernes perspektiv.

Det personlige og emotionelle commitment

At medarbejderne rent faktisk gerne vil deltage i at dele jeres "historie" - og involvere deres netværk i den - og kan stå inde for det med deres personlige brand.

"Dag-til-dag" involvering

At medarbejderne får/har indsigt i hvordan omverdenen opfatter virksomhedens brand, og kontinuerligt bliver involveret og motiveret til at influere uanset hvor de er i organisationen.

Indhold+Relevans=Engagement

Employee Advocacy er ikke en "pølsemaskine" hvor alle deler alt.

Hvis man vil skabe kvalitativt engagement fra dels medarbejderne og virksomhedens målgrupper så skal man arbejde udfra formlen;

Indhold+Relevans=Engagement

Med andre ord skal indholdet have høj relevans for de medarbejdere man gerne vil involvere - og implicit de netværk som de har -  for at skabe højt engagement og interesse fra målgrupperne.

Eksempelvis vil indhold der promoverer virksomhedens graduate program med fordel kunne distribueres via eksisterende graduates, eller hvis det var en produktlancering ville kundevendte medarbejdere være ideelle at involvere.

Thought leaders, interne "influencers" og C-level

Ovennævnte 3 grupper burde være "født" til employee advocacy - men først og fremmest skal det være viljen og lysten der driver værket frem for alt.

Ikke alle C-levels kan/skal/vil være "drivere" på sociale medier - og er det tilfældet i jeres organisation er det langt bedre at de er deltagere på lige vilkår med kollegerne. Der er rigeligt af eksempler på forcerede og "glittede" C-level tilstedeværelser på SoMe, som man helst ville have været foruden.

Det samme gør sig gældende for eksperterne, jeres Thought Leaders og interne influencers - igen er det lysten der skal drive værket. Hvis den er tilstede, er dette område en guldgrube af indhold og viden og ydermere står det højt på listen over indhold som kollegerne meget gerne vil involvere sig i og dele med deres netværk.

Kom igang - og lad være med at overtænke det!

Er i ikke igang med EA - og vil i gerne - så se på det således;

Jeres medarbejdere er allerede igang. Gå på jeres LinkedIn company page og kig lige under jeres firmanavn...tallet indikerer hvor mange af jeres medarbejdere der har jeres brand på deres profil.

Med andre ord - hver gang de deler noget, skriver noget, lægger indhold op - så er jeres brand med!

Nogle vil frygte ovenstående;-) - andre vil se det som en kæmpe mulighed.

Som en deltager til et speak jeg afholdte sagde; "Vil det sige at vi har 2000 krudttønder "derude" der brander os på hver deres måde !?" Det var sagt med et glimt i øjet - men der er jo ingen grund til ikke at involvere sig som virksomhed og samle indsatsen med employee advocacy.

Employee Advocacy er inkluderende - ikke ekskluderende!

Få alle medarbejdere med - eller giv dem i det mindste tilbuddet.

Mere eller mindre velmenende konsulenter prædiker at det enten kun skal være en specielt udvalgt skare, eller at et designeret eksklusivt ambassadørkorps er det der skal til...Det første er helt skævt - det sidste er meget fint - men det må bare ikke udelukke resten af kollegerne. 

At kun inkludere udvalgte medarbejdere svarer lidt til kun at sætte halvdelen af jeres logo på jeres næste stykke indhold - og det at jeres brand bliver synonymt med en begrænset skare af medarbejdere har ikke noget med employee advocacy at gøre - tværtimod kan det virke designet og u-autentisk.

3 gode eksempler

I den forgangne måned var 3 af vores fantastiske kunder forbi og fortælle om deres bevæggrunde og erfaringer med employee advocacy - og hver for sig er de super gode historier på hvordan man kontinuerligt arbejder med at involvere medarbejderne i brandingen af deres respektive virksomheder - men samtidigt også et spændende indblik i visionære og inkluderende arbejdspladser;

Rambøll

Martin Zoffmann; "Lad os starte en fest!" Med et glimt i øjet, fortæller Martin at ambitionen med employee advocacy var "at starte en fest";-). Vel at mærke at Rambølls målgrupper skulle kunne mærke at det er spændende, sjovt, interessant og relevant at læse indhold fra Rambøll på SoMe. 

Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith

Grith Okholm Skaarup; ”Der er betydelig mere autenticitet, troværdighed og nærvær bag de historier, når de kommer fra medarbejderne og ikke fra en HR- eller kommunikationsafdeling – og samtidig er det de historier, som medarbejderne primært vælger deres job ud fra, da langt de fleste baserer deres jobvalg på, hvad deres netværk fortæller dem. Det samme er tilfældet, når kunder vælger en til eller fra.” 

Sampension

Søren P. Espersen; "Det stiller nye krav til kommunikationsformen at anvende employee advocacy som kanal"; var også en erfaring som Søren delte med deltagerne. "Det må på den ene side ikke blive for corporate - men heller ikke for fladt"

Vil i med på toget ?

Hvis I kan samle jeres stakeholders kommer vi gerne til jer og fortæller hvordan i kan komme igang