Er jeres medarbejdere "on brand" ?

 
adult-art-artsy-278312.jpg

Når vi tænker Branding & Marketing, så er det naturligt for os at tænke på markeder, kunder og målgrupper - altså at få flest muligt til at købe ind på vores budskaber og produkter. Men et “marked” som mange overser er vores medarbejdere, kollegaer, ansatte… altså de mennesker der dagligt tager dialogen med vores kunder, samarbejdspartnere og de talenter vi gerne vil tiltrække til vores virksomhed.

Er vores medarbejdere ikke “on brand”, så er der stor sandsynlighed for at der opstår store forskelle i hvordan målgrupperne oplever vores “brand promise” - og hvordan det bliver eksekveret blandt medarbejderne.

Hvordan kan vi afdække medarbejdernes “on brand behavior” - og hvorfor ?

I mit arbejde med store som mindre virksomheder med employee advocacy, stiller jeg altid spørgsmålet; “Hvordan måler i medarbejdernes brand engagement ?”. I sjældne tilfælde er svaret at der ryger et spørgeskema ud årligt (tit det samme som sidste år) - og i langt de fleste tilfælde er det ikke noget man gør. Alle er dog enige om at det ville være en rigtig god ide at få en føling med - og tal på - hvordan det står til.

Årsagerne til at gøre det er ret åbenlyse. Primært at vi får afdækket hvor godt medarbejderne forstår vores brand, og sekundært (men ligeså vigtigt!) hvor engagerede de er i brandet - så vi kan udlede og lære hvad vi kan gøre for at skrue op for kendskab og engagement.

Employee Advocacy kan hjælpe jer i gang - og give jer værdifulde indsigter & data!

En af vores mest læste blogposts i 2018 handlede om at engagerede medarbejdere giver engagerede kunder, og hvordan man kan trække en direkte linie imellem de to. Hos Sociuu tror vi på at den altafgørende faktor for succesfuld employee advocacy er medarbejder engagementet. Vores benchmarks fra 2018 viser 2 meget signifikante tal;

 1. Employee Engagement Rate

  Den gns. employee engagement rate blandt alle vores kunder landede i 2018 på 23,1 %. Dvs. at inviterede man ex. 100 medarbejdere via Sociuu til at dele fx. et stillingsopslag eller en nyhed, så delte 23 af dem i snit indholdet på sociale medier.

 2. Recency/Frequency

  Over en 6 måneders periode havde i snit over 52% af alle medarbejdere delt virksomhedens indhold via Sociuu 1 eller flere gange. Og - denne kurve er for opadgående.

Der har været flere “højdespringere” som fx. da Rambøll skulle finde nye ingeniører, og da CMP øgede deres trafik til web fra sociale medier med 400%.

Når medarbejderne “un-brander” jeres indhold.

I 17 udgav Havas Group en rapport hvor 300000 globale forbrugere blev involveret i at afdække forholdet mellem et brand`s performance, graden af brandet`s "meaningfullness" og det indhold som brandet producerer;

 • 84% af de involverede forbrugere forventer indhold fra brandet - men hele 60% af det opfattes som dårligt eller irrelevant.

 • 75% af os forventer at brandet bidrager til vores livskvalitet - men kun 40% oplever at det sker.

Havas har ligeledes delt insights på hvordan virksomheder med en høj grad af "meaningfulness" performer ift. deres konkurrenter;

 • SOW (share of wallet) kan forøges med op til 9x

 • KPIèr forøges med op til 137%

 • "Meaningful" og “Authentic” brands har outperformet aktie markedet med + 206% over de sidste 10 år.

Vil man "menneskeliggøre" sit brand troværdigt og autentisk, er første stop på vejen at få medarbejderne med ombord.

Når vi i Sociuu implementerer employee advocacy hos nye kunder går der ikke lang tid før medarbejderne har outperformet de "corporate" kanaler som fx. LinkedIn company pages - og i mange tilfælde også paid media. Og - i princip er det med samme indhold.

Der sker det at når en medarbejder står som afsender af indholdet bliver det automatisk "un-branded",  da troværdigheden og autenciteten til afsenderen, fra hans/hendes netværk er langt større og står højere end hvis afsenderen er en corporate kanal.

På samme vis kan de medarbejdere der er eksperter/thought leaders skabe langt større effekt for brandet gennem personligt, menneskeligt og "un-brandet" indhold.

På "meaningfulness" barometeret giver det også rigtig god mening at medarbejderne gennem høj involvering er med til at fortælle historien - og at det ikke kun er begrænset til ledelsen og de corporate kanaler da det i værste fald kan give bagslag og i bedste fald faktisk ikke har nogen nævneværdig effekt hvis ikke både ledelsen og medarbejderne spiller med.

Hvad forventer vores kunder, samarbejdspartnere og de talenter vi gerne vil tiltrække?

En ting er sikkert - de forventer at jeres brand, og hermed implicit jeres medarbejdere kan håndtere en dialog med dem.

Og - de forventer at det “brand promise” som vores medarbejdere kommer med, stemmer nogenlunde overens med det vi kommer med som virksomhed.

Er der ubalance i ovenstående vil det give bagslag i customer experience, rekrutteringer og ikke mindst fastholdelse af vores medarbejdere og kunder.

Gør jeres brand aktivt sammen med jeres medarbejdere.

En passiv tilgang hvor man blot vedligeholder sin company page, køber opmærksomhed gennem paid og ikke aktivt involvere medarbejderne i indsatsen er ikke en farbar vej.

Skridtet til at starte en aktiv brand tilstedeværelse er at involvere alle medarbejdere - eller i det mindste give dem muligheden. Og - det er ikke gjort ved det årlige kick-off, eller sporadiske interne sessioner - det skal være en kontinuerlig “dag til dag” indsats. Her kan employee advocacy hjælpe jer et meget langt stykke af vejen - og i vil kunne måle og lære af jeres indsats fra dag 1.

Next step ?

Læs om vores 100 dages pilot, hvor i kommer nemt i gang med employee advocacy!

 
Michael Soerensen