Er jeres LinkedIn Company Page en "Living Dead" ?

zombie.jpg

LinkedIn company pages meget lave engagement rates er ofte oppe at vende - men det er som om at der er en stiltiende accept af det, hvilket jo egentligt er lidt dumt.

Først og fremmest fordi der bruges tid og penge på at administrere company pagen, der bliver ofret ressourcer på indhold, localization, kurser og meget mere. For de fleste en ren underskudsforretning.

Mange hænger sin hat på; “Jamen vi har jo xx tusinde followers, så noget må der da komme ud af det….” Tja - uanset om du har 300 eller 300.000 followers - så kan du selv på en god dag ikke svinge engagement raten op over de 3-4 %.

For et par år siden så det således ud;

interaction-rates LI.png

Her er vi altså helt nede på 0,054% gennemsnitlig engagement! Det er blevet lidt bedre - og de tal jeg ser ligger i omegnen af 1-4% - hvilket IMO stadig er noget der sagtens kan forbedres!

Den gode nyhed!

Når nu at alle - undtagen du og jeg - stiltiende accepterer underskudsforretningen, så giver det dig og din virksomhed muligheder for at distancere konkurrenterne og komme forrest i bevidstheden hos kunderne og talenterne! Hvis du vel at mærke gør noget ved det!

Og det kan du gøre ved at aktivere jeres medarbejdere..

What and how to ?

Du skal kigge på følgende 2 ting på jeres company page;

 1. Followers og jeres engagement rate

  Hvis i har ex. 3000 followers, så ganger du det med jeres procentuelle engagement rate ex. 2%. Her vil resultatet være 60 - med andre ord når du gennemsnitligt ud til 60 personer med dit indhold.

 2. Antal medarbejdere

  Lad os sige i er 300 medarbejdere. Hver medarbejder har i snit ca. 300 connections på LinkedIn.

  Her kommer employee advocacy så ind i billedet - og i al beskedenhed Sociuu.

  Jeres totale reach sammen med medarbejderne er således 300x300 = 90.000 mulige kunder og talenter! Eller +87.000 ift. jeres 3000 followers…

  Hvad får vi ud af at involvere medarbejderne ?

  Først og fremmest et reach der er 10-50 gange større en jeres follower base.

  Dernæst et stort kvantitativt og kvalitativt løft af jeres indholds performance. Vores benchmark i Sociuu viser at en medarbejders deling i snit genererer 5-7 kliks på indholdet. Og - i snit deler 23 ud af 100 medarbejdere indholdet hvis de vel at mærke bliver inviteret til at gøre det.

  Kom godt i gang!

  Vi har flere modeller på at at komme i gang med employee advocacy - start lige her:Michael Soerensen